Başlık Tıklamalar
A new technique in fingertip defects including nail lost reverse dorsal fascial flap with skin graft compressed 1398
A single K‑wire to prevent poor outcomes in closed soft‑tissue mallet finger management due to patient non-compliance 45
Advantages of using volar vein repair in finger replantations 2581
Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirmesi 4043
An anomalous course of the radial artery dissect rather than resect 3719
An easy way of harvesting olecranon bone graft 3912
Arthroscopic hemitrapeziectomy and suture button suspensionplasty 1235
Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2640
Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 3745
Atypically localized glomus tumors 2004
Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 3564
Cilt ve cilt altı örtüsüne ait komplikasyonlar 1036
Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation 3904
Dengesiz intertrokanterik femur kırıklarının proksimal femoral çivi ile tedavisi sonrasında geç dönem radyografik komplikasyonlar ve bunların fonksiyonel sonuçlara etkileri 2768
Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 5716
El Bileği Artroskopisi 44
El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 3640
El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 3336
Epidemiological and histopathological analysis of soft tissue tumors of the hand 964
Etyolojik mekanizmalarının temelinde iş kazasına bağlı el yaralanmalarında alternatif bir sınıflama: İKEYES sınıflaması 4823
Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 3653
Extracorporeal Free Flap Perfusion Using Extracorporeal Membrane Oxygenation Device An Experimental Model 385
Flexor tenosynovitis due to tuberculosis in hand and wrist 1481
Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 5722
Harvesting olecranon bone graft in adults by using bone 1569
Harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 110
Heterotopic replantations in mutilating hand injuries 3742
How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2999
Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 6889
Intramedullary Venous Drainage System for Distal Fingertip Replantations 111
Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 4189
Konservatif tedavi uygulanan plato tibia kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar uyumlu mudur? 4396
Management of upper extremity war injuries in the subacute period: A review of 62 cases 109
Olecranon bone graft: Revisited 4237
Olecranon bone grafting for the treatment of nonunion after distal finger replantation 101
Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 3322
Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 3961
Perforator artery repair in revascularization of extremity degloving injuries 415
Plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 2239
Pott hastalığı 4367
Rehabilitation after successful finger 123
Rehabilitation after successful finger replantation 2088
Replantation of the total skin-only avulsions of fingers 116
Results of carpal tunnel decompression operations with minimal incision under regional anesthesia of the wrist 1479
Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon 3878
Results of the 4-5 ECA vascularized pedicle bone grafting in avascular pseudoarthroses of the scaphoid proximal pole 532
ReTreatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon bonegraft 3212
Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair 3680
Sinovyal tüberkülozda genel prensipler; tanı ve tedavi yaklaşımları 2430
Sporcularda el bileği yaralanması 927
Successful reconstruction of osteocutaneous defect of calcaneal area with allogeneic bone graft and anterolateral thigh flap 113
Surgical treatment of subungual glomus tumors 1168
Synovial chondromatosis of the metacarpophalangeal joint of the ring finger 1800
Technical tips in distal finger replantations 2224
Tenar çekiç sendromu 4280
The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 2484
Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 2128
Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 3637
Trephine biopsy versus conventional open surgical technique for bone graft harvesting from the olecranon: A retrospective comparison of perioperative outcom 66
Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma 4831
Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 6261
Two suture fish-mouth end to side microvascular anastomosis with fibrin glue 3667
Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 4441

El,El bileği, el bileği kırıkları,scafoid kırığı, kienböck hastalığı, geçmeyen el bileği ağrıları, Artroskopi, önkol kırıkları, çocuk kırıkları , yaşlılarda kırık tedavisi , Diz ağrısı ,diz artoskopisi, menüsküs, diz protezi, protez ,kalça protezi, omuz çıkığı, Omuz ağrısı, Omuz artroskopisi, Ayak bileği kırıkları, ayak bileği artroskopisi, halluks valgus, dirsek ağrısı, dirsek kırıkları,omuz kırıkları, sinir yaralanması, kalça kırığı , bacak kırığı, romatizma, kireçlenme, boyunda eğrilik, boyun ağrısı, ortopedik ayakkabı, ortopedik ortez protez, ortopedi,ortopedi travmatoloji, ortopedi doktoru, ortopedi nedir, kırık çeşitleri, kırık çıkıkta ilk yardım, kemik erimesi, kemik ağrısı,çıkık , burkulma , incinme , kemik hastalıkları, ganglion, karpal tünel, sinir sıkışması, tetik parmak, hareket kısıtlılığı, bel ağrısı, boyun ağrısı

sunular videolar elcerrahicom