Başlık Tıklamalar
A new technique in fingertip defects including nail lost reverse dorsal fascial flap with skin graft compressed 1561
A single K‑wire to prevent poor outcomes in closed soft‑tissue mallet finger management due to patient non-compliance 153
Advantages of using volar vein repair in finger replantations 2728
Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirmesi 4213
An anomalous course of the radial artery dissect rather than resect 3867
An easy way of harvesting olecranon bone graft 4072
Arthroscopic hemitrapeziectomy and suture button suspensionplasty 1421
Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2793
Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 3890
Atypically localized glomus tumors 2135
Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 3679
Cilt ve cilt altı örtüsüne ait komplikasyonlar 1185
Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation 4051
Dengesiz intertrokanterik femur kırıklarının proksimal femoral çivi ile tedavisi sonrasında geç dönem radyografik komplikasyonlar ve bunların fonksiyonel sonuçlara etkileri 2895
Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 5899
El Bileği Artroskopisi 185
El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 3774
El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 3487
Epidemiological and histopathological analysis of soft tissue tumors of the hand 1091
Etyolojik mekanizmalarının temelinde iş kazasına bağlı el yaralanmalarında alternatif bir sınıflama: İKEYES sınıflaması 5060
Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 3796
Extracorporeal Free Flap Perfusion Using Extracorporeal Membrane Oxygenation Device An Experimental Model 521
Flexor tenosynovitis due to tuberculosis in hand and wrist 1636
Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 6093
Harvesting olecranon bone graft in adults by using bone 1712
Harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 237
Heterotopic replantations in mutilating hand injuries 3894
How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 3143
Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 7346
Intramedullary Venous Drainage System for Distal Fingertip Replantations 228
Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 4356
Konservatif tedavi uygulanan plato tibia kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar uyumlu mudur? 4582
Management of upper extremity war injuries in the subacute period: A review of 62 cases 236
Olecranon bone graft: Revisited 4403
Olecranon bone grafting for the treatment of nonunion after distal finger replantation 202
Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 3459
Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 4094
Perforator artery repair in revascularization of extremity degloving injuries 566
Plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 2415
Pott hastalığı 4643
Rehabilitation after successful finger 256
Rehabilitation after successful finger replantation 2260
Replantation of the total skin-only avulsions of fingers 234
Results of carpal tunnel decompression operations with minimal incision under regional anesthesia of the wrist 1631
Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon 3997
Results of the 4-5 ECA vascularized pedicle bone grafting in avascular pseudoarthroses of the scaphoid proximal pole 693
ReTreatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon bonegraft 3368
Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair 3839
Sinovyal tüberkülozda genel prensipler; tanı ve tedavi yaklaşımları 2576
Sporcularda el bileği yaralanması 1058
Successful reconstruction of osteocutaneous defect of calcaneal area with allogeneic bone graft and anterolateral thigh flap 219
Surgical treatment of subungual glomus tumors 1298
Synovial chondromatosis of the metacarpophalangeal joint of the ring finger 1944
Technical tips in distal finger replantations 2381
Tenar çekiç sendromu 4439
The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 2630
Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 2278
Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 3779
Trephine biopsy versus conventional open surgical technique for bone graft harvesting from the olecranon: A retrospective comparison of perioperative outcom 176
Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma 4997
Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 6716
Triangüler Fibrokartilaj Kompleks Sorunlarında Tanı ve Tedavi 80
Two suture fish-mouth end to side microvascular anastomosis with fibrin glue 3821
Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 4631

El,El bileği, el bileği kırıkları,scafoid kırığı, kienböck hastalığı, geçmeyen el bileği ağrıları, Artroskopi, önkol kırıkları, çocuk kırıkları , yaşlılarda kırık tedavisi , Diz ağrısı ,diz artoskopisi, menüsküs, diz protezi, protez ,kalça protezi, omuz çıkığı, Omuz ağrısı, Omuz artroskopisi, Ayak bileği kırıkları, ayak bileği artroskopisi, halluks valgus, dirsek ağrısı, dirsek kırıkları,omuz kırıkları, sinir yaralanması, kalça kırığı , bacak kırığı, romatizma, kireçlenme, boyunda eğrilik, boyun ağrısı, ortopedik ayakkabı, ortopedik ortez protez, ortopedi,ortopedi travmatoloji, ortopedi doktoru, ortopedi nedir, kırık çeşitleri, kırık çıkıkta ilk yardım, kemik erimesi, kemik ağrısı,çıkık , burkulma , incinme , kemik hastalıkları, ganglion, karpal tünel, sinir sıkışması, tetik parmak, hareket kısıtlılığı, bel ağrısı, boyun ağrısı

sunular videolar elcerrahicom