Konservatif tedavi uygulanan plato tibia kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar uyumlu mudur?

ÖZET
Amaç: 1990-2000 tarihleri arasında plato tibia kırığı olan ve yeterli takibi yapılan 33 hastanın, 33 dizine uygulanan konservatif tedavinin sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Yeterli takibi olan 33 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 52,18 (31-83), ortalama takip süresi 82,03 (14-140) aydır. Hastalar üç gruba ayrıldı. Birinci grupta, cerrahi endikasyon konulup çeşitli sebeplerden dolayı konservatif tedavi edilen 12 hasta, ikinci grupta, cerrahi endikasyonu olan; ama bizim konservatif tedavi uyguladığımız 13 hasta, üçüncü grupta, konservatif tedavi endikasyonu konup konservatif tedavi uyguladığımız sekiz hasta
mevcuttur. Schatzker sınıflamasına göre; 3 olgu tip I, 7 olgu tip II, 3 olgu tip III, 3 olgu tip IV, 9 olgu tip V ve 8 olgu tip VI’dır. Ortalama yük verme süresi 17,6 haftadır (13-21). Konservatif tedavi sonrası klinik sonuçlar için Rasmussen kriterleri, radyolojik değerlendirme için de Resnic ve Niwoyama kriterleri kullanıldı.

Bulgular: Klinik sonuçlarımız; 6 olguda mükemmel (%18,2), 22 olguda iyi (%66,7), 5 olguda orta (%15,1) olarak tespit edildi. Klinik olarak %84,9 tatminkar sonuç elde edildi. Resnic ve Niwoyama kriterlerine göre radyolojik sonuçlar; 2 olguda mükemmel (%6,1), 16 olguda iyi (%48,5), 9 olguda orta (%27,2), 6 olguda kötü (%18,2) sonuç elde edildi. Radyolojik olarak %54,6 tatminkar sonuç elde edildi.

Sonuç: Schatzker tip IV, V, VI hastalarda radyolojik olarak kötü sonuçlar elde edilmesine rağmen klinik sonuçlar tatminkar bulunmuştur. Sonuçlarımız konservatif tedavinin etkinliğini göstermektedir.

El,El bileği, el bileği kırıkları,scafoid kırığı, kienböck hastalığı, geçmeyen el bileği ağrıları, Artroskopi, önkol kırıkları, çocuk kırıkları , yaşlılarda kırık tedavisi , Diz ağrısı ,diz artoskopisi, menüsküs, diz protezi, protez ,kalça protezi, omuz çıkığı, Omuz ağrısı, Omuz artroskopisi, Ayak bileği kırıkları, ayak bileği artroskopisi, halluks valgus, dirsek ağrısı, dirsek kırıkları,omuz kırıkları, sinir yaralanması, kalça kırığı , bacak kırığı, romatizma, kireçlenme, boyunda eğrilik, boyun ağrısı, ortopedik ayakkabı, ortopedik ortez protez, ortopedi,ortopedi travmatoloji, ortopedi doktoru, ortopedi nedir, kırık çeşitleri, kırık çıkıkta ilk yardım, kemik erimesi, kemik ağrısı,çıkık , burkulma , incinme , kemik hastalıkları, ganglion, karpal tünel, sinir sıkışması, tetik parmak, hareket kısıtlılığı, bel ağrısı, boyun ağrısı

sunular videolar elcerrahicom

AmbulanceGIF-ortopedi