Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire

Özet

Amaç: Kırık komponenti olan çekiç parmakların tedavisi tartışımalıdır.
Bu makale, eklem yüzünün üçte birinden daha büyük kırık içeren çekiç
parmak olgularında yivli Kirschner teli kullanımının tekniğini ve
sonuçlarını anlatmaktadır.

Yöntem: Nisan 2004 ve fiubat 2012 tarihleri arasında 47 hasta opere
edildi. Ortalama takip süresi 19.6 (dağılım: 8-44) ay idi.
Bulgular: Crawford kriterlerine göre sonuçlar, 32 hastada (%69) çok
iyi, 12 hastada (%26) iyi ve 3 hastada (%6) vasat idi. Ortalama hareket
açıklığı 3º (0-15º, ekstensor zaafiyet) ile 71º (60-80º, fleksiyon) arasında
idi. Komplikasyon olarak, beş hastada hafif dejeneratif değişiklikler,
üç hastada Kirschner teline bağlı enfeksiyon, bir hastada geçici tırnak
kabarıklığı ve üç hastada ciltte geçici dolaşım bozukluğu görüldü. Hiçbir
hastada sürekli devam eden postopertif ağrı olmadı.

Sonuç: Yivli Kirschner telleri kırıklı çekiç parmak olgularında ameliyatta
iyi redüksiyon sağlamış ve bu redüksiyonu postoperatif altı hafta
boyunca korumuştur.

El,El bileği, el bileği kırıkları,scafoid kırığı, kienböck hastalığı, geçmeyen el bileği ağrıları, Artroskopi, önkol kırıkları, çocuk kırıkları , yaşlılarda kırık tedavisi , Diz ağrısı ,diz artoskopisi, menüsküs, diz protezi, protez ,kalça protezi, omuz çıkığı, Omuz ağrısı, Omuz artroskopisi, Ayak bileği kırıkları, ayak bileği artroskopisi, halluks valgus, dirsek ağrısı, dirsek kırıkları,omuz kırıkları, sinir yaralanması, kalça kırığı , bacak kırığı, romatizma, kireçlenme, boyunda eğrilik, boyun ağrısı, ortopedik ayakkabı, ortopedik ortez protez, ortopedi,ortopedi travmatoloji, ortopedi doktoru, ortopedi nedir, kırık çeşitleri, kırık çıkıkta ilk yardım, kemik erimesi, kemik ağrısı,çıkık , burkulma , incinme , kemik hastalıkları, ganglion, karpal tünel, sinir sıkışması, tetik parmak, hareket kısıtlılığı, bel ağrısı, boyun ağrısı

sunular videolar elcerrahicom